تلفن:09212799505      |      66890689 - 021

شنبه تا چهارشنبه 9-18، پنجشنبه 9-14

دکتر حمید ضرغام بروجنی

توضیحات
دکتر حمید ضرغام
مشخصات فردی:

دکتر حمید ضرغام بروجنی

تاریخ تولد: 1329

گروه آموزشی: مدیریت جهانگردی

رتبه علمی: استادیار پایه 23

سوابق تحصیلی:

 • دکتری مدیریت گرایش تحقیق در عملیات از دانشگاه تهران سال 1375
زمینه‏ های تخصصی:

 • برنامه‏ریزی توسعه گردشگری
مقالات چاپ شده انگلیسی:Islamic Republic of Iran and tourism. Encyclopedia of Tourism

Tourism as an economic development tool

 • فصلنامه جهانگردی، بهار 1382.
Role of handicrafts on developing tourism in the third world countries sustainable tourism 2006, Wessex Institute of Technology (WIT), Sep. 2006.

مقالات چاپ شده فارسی:

 • توسعه جهانگردی در ایران و چشم انداز آینده، مرکز آموزش و توسعه جهانگردی، فیجی، شهریور 1375.
 • درآمدهای جهانگردی بین‏الملل و روش محاسبه آن، مرکز تحقیقات و مطالعات جهانگردی، وزارت ارشاد، خرداد 1376.
 • الگوی انتخاب مناسب‏ترین نوع جهانگرد برای ایران، معاونت سیاحتی وزارت ارشاد، مرداد 1376.
 • تحلیل تصویری داده‏های جهانگردی ایران، معاونت سیاحتی وزارت ارشاد، شهریور 1376.
 • جهانگردی محور توسعه اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی برای جمهوری اسلامی ایران، سازمان منطقه آزاد کیش، اسفند 1376.
 • توسعه جهانگردی بین‏الملل و خط‏مشی جمهوری اسلامی ایران، ماهنامه جهانگردان، تیر 1377.
 • آموزش حرفه‏ای کارگزاران بخش هتلداری و جهانگردی کشور، دانشگاه کیش، اسفند 1377.
 • تحول در برنامه‏ریزی جهانگردی، ماهنامه جهانگردان، اردیبهشت 1378.
 • چشمه‏های آب معدنی و آب‏های گرم، توسعه جهانگردی و نقش مردم بومی، سازمان سیاحتی و مراکز تفریحی بنیاد مستضعفان، اردیبهشت 1379.
 • استفاده از نمایش هندسی داده‏ها در تحلیل اطلاعات، فصلنامه مطالعات مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، تابستان 1379.
 • کاربرد سیستم‏های اطلاعات مدیریت در جهانگردی و ایرانگردی، فصلنامه مطالعات مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، زمستان 1379.
 • منطق فازی و استفاده از آن در برنامه‏ریزی توسعه جهانگردی،‌ دانشگاه سیستان و بلوچستان، خرداد 1381.
 • جهانگردی مهمترین ابزار ایجاد فرصت‏های شغلی رفع محرومیت در ج‏ا ایران، دانشگاه علامه طباطبائی، ‌آذر 1381.
 • نقد برنامه‏های توسعه جهانگردی پس از انقلاب اسلامی در ایران، وزارت ارشاد و دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی، اردیبهشت 1382.
 • استفاده از ضریب تکاثری درآمد جهانگردی در تصمیم‏گیری مدیریتی، فصلنامه مطالعات جهانگردی، تابستان 1383.
 • جهانگردی و عدالتجوئی (جهانگردی عدالتجویانه، فعالیتی نوین یا بازنگری گذشته)،‌ خردنامه شماره 81، 1384.
 • جهانگردی، آتشی برای ریشه سوزی فقر، هفته نامه آساره، شماره 45، 1385.
 • بخش خصوصی عامل توسعه گردشگری، اقتصاد و توسعه، شماره 9، 1385.
 • جهانگردی فرهنگی، فصلنامه مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان، شماره 3،· 1385.
 • مشارکت برای توسعه یکپارچه منطقه نور (تجمع ضرورت توسعه، گردشگری سبز، محور توسعه)،‌ راهبردهای توسعه اجتماعی ـ اقتصادی منطقه نور، دانشگاه آزاد اسلامی نور، اردیبهشت 1385.
 • گردشگری پایدار و شیوه‏های نوین بازاریابی صنایع دستی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی، تبریز، شهریور 1385.
 • مشکلات پژوهش در بخش گردشگری، پژوهشگاه گردشگری، روز پژوهش، آذر 1385.
 • شهرهای آینده و گردشگری پایدار، خانه هنرمندان اندیشه ایرانشهر، دفتر پژوهش‏های فرهنگی، خرداد 1385.
 • گردشگری مذهبی و ملاحظاتی برای ارزان سازی سفر، ‌سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مشهد، سفرهای زیارتی، خرداد 1386.
 • خوراک‏ها و آشپزی سنتی- محلی حرکتی نو برای جذب گردشگر، جشنواره آشپزی و گردشگری، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری زنجان، تیر 1386.
كنفرانس ها، سمینارها و همایشها:

انگلیسی:

 • Tourism education in Iran, its background and recommendations for future,
 • اجلاس ESCAP، وزارت ارشاد، شهریور 1377
 • Interaction between sustainable tourism development and handicrafts, International Conference on Tourism & Handicrafts, UNWTO, Tehran, Iran, may 13-15, 2006.
 • فارسی:
 • چالش‏ها و راهبردهای توسعه جهانگردی در ج‏ا ایران، همایش کاستی‏های و راهکارهای بخش فرهنگ، مهر 1382.
 • صنایع دستی و توسعه پایدار گردشگری، اولین کنفرانس بین‏المللی صنایع دستی و گردشگری سازمان جهانی جهانگردی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران، ‌اردیبهشت 1385.
 • ضرورت‏های توسعه گردشگری الکترونیکی در ج‏ا ایران،‌ همایش گردشگری الکترونیکی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، آذر 1385.
 • راهکارهای توسعه گردشگری در جهان اسلام،· همایش بین‏المللی توسعه گردشگری کشورهای اسلامی، خبرگزاری میراث فرهنگی (CHN)، اسفند 1385.
 • کیفیت خدمات و توسعه گردشگری، همایش کیفیت خدمات گردشگری، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اسفند 1385.
 • پیش شرط‏های لازم برای همه مکانی- همه زمانی سازی گردشگری، همایش همه مکانی- همه زمانی گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، تهران، خرداد 1386.
عناوین شایستگی‏های علمی:

 • پژوهشگر نمونه دانشکده مدیریت و حسابداری، 1384.
 • مقاله برگزیده فصلنامه مطالعات جهانگردی، 1384.
 • سر دبیر فصلنامه مطالعات جهانگردی.
 • طراح برنامه و موسسه رشته مدیریت جهانگردی، 1371ـ 1374.
 • پژوهشگر برگزیده مؤسسه آموزش عالی اکو، 1385.

 

Untitled5

 

VIDEO

 

istanbull tur

 

عضویت در خبرنامه