تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است .

İran fuarları

Fuar Adı : IAP - IRAN INTERNATIONAL AUTOPARTS EXHIBITION 2010

Fuar Yeri : Tehran Permanent
Fairground

İl : Tehran

Ülke : Iran

Fuar tarihleri : 01.11 2011 30.11 2011


Tekrarlama : once a year

Sergilenen ürünler : Iran
International Auto parts Exhibition

Fuar Adı : IRAN TELECOM 2010

Fuar Yeri : Tehran Permanent
Fairground

İl : Tehran

Ülke : Iran

Fuar tarihleri : 01.11 2011 30.11 2011


Tekrarlama : once a year

Sergilenen ürünler : International
Telecommunications and Information Technology Trade Fair

Fuar
Adı : TITUF 2010

Fuar Yeri : Tehran Permanent
Fairground

İl : Tehran

Ülke : Iran

Fuar tarihleri : 01.11 2011 30.11 2011


Tekrarlama : once a year

Sergilenen ürünler : International
Trade Fair For Transportation, Commercial Vehicles, Construction Machinery,
Construction Vehicles, Municipal Vehicles Services, and Related Parts

Fuar
Adı : IPCC 2010

Fuar Yeri : Tehran Permanent
Fairground

İl : Tehran

Ülke : Iran

Fuar tarihleri : 01.12 2011 30.12 2011


Tekrarlama : once a year

Sergilenen ürünler : Paint Resin,
Coatings Composite International Exhibition

Fuar
Adı : IRAN CEMENTEX 2010

Fuar Yeri : Tehran Permanent
Fairground

İl : Tehran

Ülke : Iran

Fuar tarihleri : 01.12 2011 30.12 2011


Tekrarlama : once a year

Sergilenen ürünler : International
Exhibition for Cement Concrete Industry, Technology, Machinery Equipments

Fuar
Adı : D,I,D MEDEX 2011

Fuar Yeri : Mashad Fair Grounds

İl : Mashhad

Ülke : Iran

Fuar tarihleri : 01.01 2012 30.01 2012


Tekrarlama : once a year

Sergilenen ürünler : International
Specialized Exhibition of Furniture, Decoration Interior design

Fuar
Adı : INTERNATIONAL EXHIBITION OF ADVERTISING MARKETING INDUSTRY 2011

Fuar Yeri : Tehran Permanent
Fairground

İl : Tehran

Ülke : Iran

Fuar tarihleri : 01.01 2012 30.01 2012


Tekrarlama : once a year

Sergilenen ürünler : International
Exhibition of Advertising Marketing Industry

Fuar
Adı : INTERNATIONAL EXHIBITION OF INVESTMENT OPPORTUNITY IN PROPERTY
MASSPRODUCTION BUILDING 2011

Fuar Yeri : Tehran Permanent
Fairground

İl : Tehran

Ülke : Iran

Fuar tarihleri : 01.01 2012 30.01 2012


Tekrarlama : once a year

Sergilenen ürünler : International
Exhibition of Investment opportunity in property Mass production Building

Fuar
Adı : IRANELECTRICITEX SHIRAZ 2012

Fuar Yeri : Tehran Permanent
Fairground

İl : Tehran

Ülke : Iran

Fuar tarihleri : 01.01 2012 30.01 2012


Tekrarlama : every 2 years

Sergilenen ürünler : International
Exhibition of Electricity Industry

Fuar
Adı : IRAN GLASSTECH 2012

Fuar Yeri : ACC Convention Centre

İl : Tehran

Ülke : Iran

Fuar tarihleri : 01.01 2012 30.01 2012


Tekrarlama : every 2 years

Sergilenen ürünler : Iran Glass
Technology Exhibition Conference

Fuar
Adı : M + A 2011

Fuar Yeri : Tehran Permanent
Fairground

İl : Tehran

Ülke : Iran

Fuar tarihleri : 01.01 2012 30.01 2012


Tekrarlama : once a year

Sergilenen ürünler : International
Exhibition of Marketing, Advertising Related Industry

Fuar
Adı : DO-WINTECH 2011

Fuar Yeri : Tehran Permanent
Fairground

İl : Tehran

Ülke : Iran

Fuar tarihleri : 01.01 2012 30.01 2012


Tekrarlama : once a year

Sergilenen ürünler : Doors Windows
Technology International Exhibition

Fuar
Adı : IRAN AGRI SHOW 2011

Fuar Yeri : Mashad Fair Grounds

İl : Mashhad

Ülke : Iran

Fuar tarihleri : 01.02 2012 30.02 2012


Tekrarlama : once a year

Sergilenen ürünler : Exhibition of
Agriculture - Machinery, Mechanization, Organizations

Fuar
Adı : IRANOIL SHOW 2011

Fuar Yeri : Tehran Permanent
Fairground

İl : Tehran

Ülke : Iran

Fuar tarihleri : 01.04 2012 30.04 2012


Tekrarlama : once a year

Sergilenen ürünler : International
Exhibition of Oil, Gas and Petrochemicals

Fuar
Adı : INTERNATIONAL EXHIBITION OF DECORATIVE STONES, MINE, EQUIPMENT
MACHINERIES 2012

Fuar Yeri : Tehran Permanent
Fairground

İl : Tehran

Ülke : Iran

Fuar tarihleri : 01.05 2012 30.05 2012


Tekrarlama : every 2 years

Sergilenen ürünler : International
Exhibition of Decorative Stones, Mine, Equipment Machineries

Fuar
Adı : ICEE

Fuar Yeri : Tehran Permanent
Fairground

İl : Tehran

Ülke : Iran

Fuar tarihleri : 01.05 2012 30.05 2012


Tekrarlama : once a year

Sergilenen ürünler : Iranian
Conference on Electrical Engineering

Fuar
Adı : IRANAGRO 2011

Fuar Yeri : Tehran Permanent
Fairground

İl : Tehran

Ülke : Iran

Fuar tarihleri : 01.05 2012 30.05 2012


Tekrarlama : once a year

Sergilenen ürünler :International
Exhibition of Agricultural Machineries, Tools Products

Fuar
Adı : IRAN AGRO 2011

Fuar Yeri : Tehran Permanent
Fairground

İl : Tehran

Ülke : Iran

Fuar tarihleri : 01.05 2012 30.05 2012


Tekrarlama : once a year

Sergilenen ürünler : International
Agricultural Trade Fair

Fuar
Adı : IRAN ENVIRO 2011

Fuar Yeri : Tehran Permanent
Fairground

İl : Tehran

Ülke : Iran

Fuar tarihleri : 01.05 2012 30.05 2012


Tekrarlama : once a year

Sergilenen ürünler : International
Event for Environment Protection, Waste Water, Recycling, Clean Energies Saving
Energy

Fuar
Adı : IRAN FOOD + BEV TEC + HOSPITALITY 2011

Fuar Yeri : Tehran Permanent
Fairground

İl : Tehran

Ülke : Iran

Fuar tarihleri : 01.05 2012 30.05 2012


Tekrarlama : once a year

Sergilenen ürünler : International
Food, Beverage Hospitality Exhibition

Fuar
Adı : IRAN HORTI FAIR 2011

Fuar Yeri : Tehran Permanent
Fairground

İl : Tehran

Ülke : Iran

Fuar tarihleri : 01.05 2012 30.05 2012


Tekrarlama : once a year

Sergilenen ürünler : Iran
International Horticulture Exhibition

شما در این صفحه هستید: Haberler İran Fuarları